Zarządzanie oświatą

Poznań
Aktualna rekrutacja: Na rok 2024/2025
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe / Studia podyplomowe dla nauczycieli
Czas trwania:
2 semestry
Czesne:
od 2600 zł

Co zyskujesz, studiując Zarządzanie oświatą w Wyższej Szkole Uni-Terra?

 • Wiedzę i doświadczenie od wykwalifikowanych praktyków
 • Umiejętność tworzenia koncepcji rozwoju placówki oświatowej
 • Praktyczne wskazówki przed konkursem na Dyrektora
 • Znajomość podstaw prawa oświatowego, cech dobrego przywództwa
 • Kwalifikacje do objęcia stanowiska dyrektora placówki oświatowej

Kto może studiować?

Uczestnikiem studiów może zostać każdy z wyższym wykształceniem, kto chce się rozwijać w zakresie Zarządzania oświatą. Studia są przeznaczone dla przyszłej kadry kierowniczej w oświacie, tj. m. in. dla przyszłych dyrektorów, wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego. Kierunek jest też dobrą ofertą dla edukatorów, trenerów edukacyjnych oraz innych osób związanych z edukacją, którzy chcą uaktualnić, i rozwinąć swoje kompetencje z zakresu organizacji i zarządzania w oświacie.

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Najważniejsze zagadnienia

Program studiów obejmuje między innymi:

 • Strategiczne zarządzanie szkołą
 • Przywództwo edukacyjne, style przywództwa
 • Organizacja placówki oświatowej
 • Zarządzanie zmianą
 • Coaching i mentoring w edukacji
 • Pozyskiwanie źródeł finansowania
 • Promocja placówki oświatowej
 • Zarządzanie systemami informacyjnymi w oświacie
 • Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa:

Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miasto

Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe! 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

Studia podyplomowe

Rok akademickiCzesne w 10 ratach
2024/2025 300 zł
Zapisz się online
Poznań
 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja! 2600 zł - cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2024 r.
Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku 50% i jedno wpisowe!
Łączna suma rabatu możliwa do uzyskania wynosi 400 zł! ( 200 zł dla absolwenta i 200 zł przy jednorazowej wpłacie)
Skip to content