Samowystarczalne, zrównoważone i dochodowe eko-siedlisko

Online
Aktualna rekrutacja: Na rok 2024/2025
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Online
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe
Czas trwania:
2 semestry
Czesne:
od 5600 zł

Co zyskujesz, studiując Samowystarczalne, zrównoważone i dochodowe eko-siedlisko w WS Uni-Terra?

 • Umiejętność prowadzenia eko-siedliska w sposób zrównoważony i dochodowy.
 • Praktyczna wiedza i inspiracje potrzebne do życia oraz prowadzenia biznesu na swoim terenie.
 • Praktyczna wiedza i inspiracje potrzebne do życia oraz prowadzenia biznesu na swoim terenie.
 • Wiedza całego zakresu dziedzin potrzebnych do prowadzenia eko-siedliska dobrana przez praktyków i specjalistów.
 • KWALIFIKACJE ROLNICZE pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Najważniejsze zagadnienia

Program studiów obejmuje między innymi:

 • Marketing artykułów rolnych
 • Permakultura
 • Ekologiczne rolnictwo i ogrodnictwo
 • Zasady zrównoważonego rozwoju
 • Ekologiczne technologie budowlane
 • Ekologia i zasoby naturalne
 • Odnawialne źródła energii
 • Ekonomia prowadzenia działalności w eko-siedlisku

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa: Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

Studia podyplomowe

Rok akademickiCzesne w 10 ratach
2024/2025 600 zł
Zapisz się online
 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja! 5800 zł - cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2024 r.
Łączna suma rabatu możliwa do uzyskania wynosi 400 zł! ( 200 zł dla absolwenta i 200 zł przy jednorazowej wpłacie)
Więcej informacji można znaleźć na stronie studiów „"Samowystarczalne, zrównoważone i dochodowe eko-siedlisko" www._______.pl
Skip to content