Dietetyk specjalista

Online
Aktualna rekrutacja: Na rok 2024/2025
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Online
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe
Czas trwania:
3 semestry
Czesne:
od 300 zł

Co zyskujesz, będąc dyplomowanym specjalistą z zakresu DIETETYKI?

 • Możesz rozpocząć działalność związaną z żywieniem i dietetyką.
 • Możesz udzielać porad związanych ze zdrowym odżywianiem.
 • Możesz układać jadłospisy dla osób z różnymi chorobami.

Najważniejsze zagadnienia

Program zajęć obejmuje między innymi:

 • Żywienie człowieka zdrowego
 • Żywienie w rożnych jednostkach chorobowych
 • Żywienie dzieci i młodzieży
 • Ziołolecznictwo
 • Edukacja żywieniowa
 • Nowoczesna suplementacja
 • Planowanie żywienia zbiorowego
 • Układanie jadłospisów indywidualnych.

Warunki rekrutacji

Nabór na kształcenie specjalistyczne będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa: Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku kształcenia: „Dietetyk specjalista”

Zapisz się!

 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

15 rat po 400 zł

Skip to content