fbpx
Home » Kursy » Kierownika wypoczynku

Kierownika wypoczynku

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kierownik wypoczynku

Cel

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uczestnicy

Uczestnikami kursów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, są absolwentami szkoły średniej maturalnej, posiadają 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Program

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady i ćwiczenia) oraz specjalistyczne zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin.

Po kursie uczestnicy uzyskują świadectwo ukończenia kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 30.03.2016 r., uprawniające do pracy w charakterze kierownika na różnych formach wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, półkolonie).

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemne części teoretycznej kursu, zaliczenie praktyczne.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, w termiach ustalonych z uczestnikami kursu. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w dni robocze.

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Uni-Terra

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53

Tel. 61 8330530

e-mail: dziekanat@wsuniterra.pl

 

 

 image image

Opłaty

Kurs niestacjonarny

1 weekend opłata w 1 racie
150 150 PLN - w ciągu 7 dniu od otrzymania decyzji o uruchomieniu kursu.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image