Home » katalogi bibliotek naukowych
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Katalogi bibliotek naukowych i bibliografie dziedzinowe

KATALOG WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

Biblioteka współpracuje z naszą Uczelnią. Udostępnia do wypożyczenia kolekcję książek z pedagogiki specjalnej!!

KATALOG BIBLIOTEK POZNANIA (KaRo)

KATALOG PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W POZNANIU:

 

KATALOG BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ UAM

KATALOG BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

NUKAT – katalog centralny polskich bibliotek naukowych

 

BIBLIOGRAFIE DZIEDZINOWE I BIEŻĄCE
Problemy niepełnosprawnych – to wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona  przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH w systemie MAK. Na bazę składają się artykuły z 560 czasopism (w tym 117 punktowanych), książki, prace zbiorowe i fragmenty prac zbiorowych oraz publikowane materiały konferencyjne obejmujące różne aspekty niepełnosprawności.
Zgromadzone materiały dotyczą szeroko pojętej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki społecznej, prawa oraz  wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Baza zawiera opisy bibliograficzne przydatne w pracy m. in. pedagogów, socjologów, psychologów, rehabilitantów, studentów (nie tyko pedagogiki specjalnej, ale i innych kierunków studiów), naukowców, wykładowców i nauczycieli – wszystkich, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi.

Pedagog – bibliografia dziedzinowa

Polska Bibliografia Naukowa / system Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

AGRO – bibliografia zawartości czasopism -zakres tematyczny bazy AGRO obejmuje nauki przyrodnicze i rolnicze oraz dziedziny pokrewne. W szczególności są to: rolnictwo, leśnictwo, technologia żywności, nauka o żywieniu, dietetyka, choroby człowieka, etc. Rejestruje publikacje z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

Publikacje SGGW: Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

BazTech – zawartość polskich czasopism technicznych, nt.: żywienia, diety

Polska Bibliografia Lekarska – Polska Bibliografia Lekarska to jedna z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

BIBLIOGRAFIA NARODOWA

ACADEMICA Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.

 

 GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image