Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Celem studiów podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną jest przygotowanie specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną przygotowują specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA. Absolwenci potrafią samodzielnie planować i programować zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dostosowując ćwiczenia, zabawy i gry do odpowiednich wad i błędów postawy ciała. Potrafią także programować i przeprowadzać wybrane zabiegi odnowy biologicznej.

Uzyskane kwalifikacje:

– specjalista gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

– instruktor odnowy biologicznej

 

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:
– placówki oświatowe i rehabilitacyjne,

– hotele, pensjonaty i inne placówki wypoczynkowo-turystyczne,

– ośrodki wellness i SPA,

– przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją,

– własna działalność gospodarcza,

– hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej,

– kluby fitness.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów kierunków i specjalności nauczycielskich studiów licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Technika i metodyka ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych (na lądzie i w wodzie), Odnowa biologiczna, Masaż i terapia manualna, Podstawy wellness i SPA.

Czas trwania i liczba godzin: 3 semestry, 420 godz.
(w tym 90 godz. praktyk i 60 godz. zajęć w formie e-learningu)

Termin realizacji: październik 2018 – styczeń 2020 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl

 image image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2018/19 420 PLN x 11 rat, 380 PLN x 1 rata

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 4800 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image