fbpx
Home » Gdańsk
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Gdańsk
Studia podyplomowe kwalifikacyjne są organizowane we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Edukacji w Gdańsku.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

  • podanie do Rektora i kwestionariusz osobowy (wygenerowane z rekrutacji online)
  •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  •  2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa jeśli nie dokonano płatności online).

Uwaga! Jeśli na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, a nie wynika z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

Opłatę wpisową należy wnosić na konto:

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku:  Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miasto

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Opłata za studia składa się:

  • z opłaty wpisowej ( bezzwrotnej) w wysokości 200 zł
  • z czesnego za studia (płatnego jednorazowo lub w ratach, zgodnie z harmonogramem opłat)

Opłatę wpisową należy wnosić na konto Wyższej Szkoły Uni-Terra

Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów

Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy złożyć wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych na studia.

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”
ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail  odn.stawska@wp.pl

 GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image