Home » Ekspercka obsługa merytoryczna
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Ekspercka obsługa merytoryczna

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w dniu 16.08.2012 r., w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadami konkurencyjności, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do świadczenia konsultacji i wsparcia merytorycznego. Ekspercka obsługa merytoryczna na rzecz studentów, doktorantów będących uczestnikami projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zatrudnieni przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu specjaliści, których opinia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju innowacyjności w nauce zostali powołani z pośród pracowników naukowych Wielkopolskich Uczelni, głównie Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Medycznego.

Projekt dofinansowany ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image