fbpx
Home » » Dietetyka

Dietetyka

Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Opracowywanie diet przy treningu sportowym i rekreacyjnym.

Dietetyka kliniczna

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Trener personalny

Psychodietetyka

Dietetyka kliniczna

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza dotycząca zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym.
 • Umiejętności planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.
 • Umiejętności planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet w różnych chorobach.

Praca dla Ciebie

 • Placówki służby zdrowia – szpitalne i ambulatoryjne
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Prowadzenie własnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, na promocję zdrowego żywienia
 • Zakłady żywienia, poradnie dietetyczne
 • Domy Pomocy Społecznej oraz opieki paliatywnej

Twoje kompetencje

 • Umiejętności oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia.
 • Umiejętności oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia).
 • Umiejętności udzielania porad dotyczących otyłości i nadwagi.

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Twoja wiedza i umiejętności

 • Poszerzona wiedza o istotnym wpływie odżywiania na zdolności do podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Umiejętności opracowania właściwej diety ilościowo-jakościowej w treningu sportowym, rekreacyjnym i zdrowotnym.
 • Umiejętności opracowania właściwej diety dla zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe, mającej wpływ na osiągnięcie optymalnych wyników sportowych.

Praca dla Ciebie

 • Kluby sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i odnowy biologicznej
 • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Organizacje konsumenckie
 • Instytucje naukowo-badawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności opracowania odpowiedniej diety w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Umiejętności przygotowania strategii żywieniowych przed, w czasie i po zawodach sportowych.
 • Umiejętności właściwego doboru odpowiednich odżywek dietetycznych i suplementów, stosowanych w różnych dyscyplinach sportowych.
 • Umiejętności oceny stanu odżywiania człowieka, sposobów i stylów żywienia.
 • Kompetencje dostrzegania i oceny związku oraz wpływu farmakoterapii i żywienia na zdrowie człowieka.
 • Umiejętności ewaluacji wpływu składników odżywczych na funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu.

Trener personalny

Twoja wiedza i umiejętności

 • Współczesna i kompletna wiedza o wpływie odżywiania na zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego.
 • Umiejętności skutecznej promocji zdrowia, edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej wśród osób w różnym wieku, o różnej sprawności fizycznej i zdrowia.
 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania oraz prowadzenia treningu indywidualnego sportowego i rekreacyjnego.

Praca dla Ciebie

 • Kluby sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia i promocji zdrowia
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Instytucje naukowo-badawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności planowania i programowania treningu personalnego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa żywieniowego i treningu personalnego.

  Psychodietetyka

  Twoja wiedza i umiejętności

  • Absolwent zdobędzie nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie dietetyki i psychologii żywienia, niezbędne do diagnozowania i wdrożenia  problemów dietetycznych pacjenta.
  • Posiada wiedzę  w zakresie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych i psychologicznych czynników chorób cywilizacyjnych.

  Praca dla Ciebie

  • Specjalistyczne gabinety i poradnie
  • Placówki szkoleniowe i edukacyjne
  • Sanatoria
  • Stowarzyszenia i fundacje
  • Publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia i promocji zdrowia
  • Zakłady żywienia zbiorowego
  • Instytucje naukowo-badawcze

  Twoje kompetencje

  • umiejętność wykorzystania psychologicznych metod pomocy psychologicznej i skutecznego motywowania do zmiany nawyków żywieniowych


image image

Opłaty

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2021/22 - I rok 360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2022/23 - II rok
2023/24 - III rok
360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2021/22 - I rok 250 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2022/23 - II rok
2023/24 - III rok
330 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2022/23 - II rok
2023/24 - III rok
350 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca - specjalność Trener personalnyGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image