Home » Studia podyplomowe » Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: zasad i praktycznych wskazań właściwego żywienia i dostępnych legalnych, bezpiecznych i skutecznych metod wspomagających zdolności wysiłkowych organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie; posiada  kwalifikacje  doradcy żywieniowego dla osób uprawiających sport wyczynowo i na poziomie amatorskim. Absolwenci posiadają uprawnienia do pracy w klubach sportowych, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych i SPA,  placówkach edukacyjnych, turystycznych,  specjalistycznych poradniach dietetycznych.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są osób posiadających co najmniej studia licencjackie z zakresu dietetyki lub co najmniej 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu dietetyki, jako uzupełnienie wykształcenia na kierunkach pokrewnych

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Żywienie i suplementacja w sporcie, Podstawy odnowy biologicznej, praktyki.

Czas trwania: 3 semestry, 300 godzin
Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

PRAKTYKI

Organizowane przez Uczelnię, w placówkach i ośrodkach odpowiadających profilowi studiów.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00. zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2018/19 400 PLN x 11 rat, 300 PLN x 1 rata

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 4500 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image