Home » Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII złożyła projekt konkursowy „Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe działania w postaci indywidualnych konsultacji, warsztatów, szkoleń, staży zawodowych.

Wybór grupy docelowej jest podyktowany jej wyjątkową sytuacją na rynku pracy, działania projektowe miałyby być remedium na ten stan.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image