Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Coaching nauczycielski

Coaching nauczycielski

Studia podyplomowe doskonalące. Celem studiów jest uzyskanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów coachingu, zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów coachingu. Zdobędzie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami. Absolwent będzie również posiadał umiejętności dopasowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia. Absolwent będzie posiadał umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy w szkole z uczniem, rodzicami i współpracownikami.

UCZESTNICY

Studia kierowane są głównie do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół. Kandydatami mogą być również absolwenci szkół wyższych różnych kierunków, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

PROGRAM STUDIÓW obejmuje następujące moduły:

  • Trening kompetencji nauczycielskich
  • Wybrane zagadnienia psychologii w coachingu
  • Coaching w edukacji
  • Metodologia prowadzenia coachingu
  • Praktyczne zastosowanie coachingu w edukacji
  • Mentoring i tutoring

Czas trwania studiów:

2 semestry, 230 godzin ( w tym praktyka, superwizja coachingowa, coaching własny)

Termin realizacji:

październik 2019 – lipiec 2020 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2019/20 380 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3600 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image