fbpx
Home » Biuro karier
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Biuro karier

Akademickie Biuro Karier to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej. Celem działania biura karier jest udzielenie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz poruszania się po nim w celu znalezienia odpowiedniego zatrudnienia.

Biuro Karier Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu jest ogniwem łączącym studentów i absolwentów z rynkiem pracy. Głównym celem Biura Karier WS Uni-Terra jest udzielanie studentom i absolwentom uczelni wszechstronnej pomocy w zakresie wejścia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego prowadzenia indywidualnej kariery zawodowej. Pomoc w doborze drogi rozwoju zawodowego, ułatwianie i pomaganie w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia a także zachęcenia i przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Odbiorcy usług Biura Karier WS Uni-Terra:

 • studenci i absolwenci uczelni
 • instytucje zainteresowane organizacją praktyki zawodowej z udziałem studentów uczelni
 • pracodawcy potencjalnie oferujący zatrudnienie studentom i absolwentom uczelni
 • instytucji pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego

Cele realizowane przez Biuro Karier WS Uni-Terra:

 • przeprowadzanie wśród studentów ankiety pozwalającej szczegółowo określić indywidualne predyspozycje, umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz aspiracje studentów;
 • realizacja indywidualnych konsultacji ze studentami oraz absolwentami uczelni przez doradcę zawodowego, którego zadaniem jest pomoc studentom w rozpoznawaniu i uświadomieniu własnych predyspozycji zawodowych jak również pomoc w uświadomieniu własnych mocnych i słabych stron;
 • planowanie indywidualnego rozwoju kariery zawodowej i projektowanie ścieżek kariery;
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów uczelni;
 • prowadzenia warsztatów, szkoleń w zakresie sporządzania dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji i selekcji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnym pracodawcą;
 • budowanie u studentów i absolwentów poczucia własnej wartości w kategoriach szans i predyspozycji zawodowych oraz promocja studentów i absolwentów uczelni;
 • realizacja programu praktyki zawodowej;
 • udostępnianie za zgodą studenta informacji na jego temat instytucjom pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz potencjalnym pracodawcom.

Kontakt:

dziekanat@wsuniterra.plGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image