fbpx
Home » Akty prawne WS Uni-Terra
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Akty prawne Uczelni

  • Statut Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu
  • Regulamin studiów I stopnia
  • Regulamin studiów podyplomowych
  • Regulamin opłat
  • Regulamin przyznawania pomocy materialnej
  • Kodeks etyki studenta
  • Wzór umowy dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, dietetyki, wychowania fizycznego i zdrowotnego


GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image