List Ministra Edukacji i Nauki z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024

Przed nami nowy rok akademicki 2023/2024. Z tej okazji Minister Edukacji i Nauki skierował list do całej społeczności akademickiej, w którym przybliżył najważniejsze wyzwania i szanse, jakie stoją przed polską nauką i szkolnictwem wyższym w najbliższych miesiącach. Szef MEiN w swojej korespondencji nawiązał również do 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która nie tylko zreformowała system nauczania w Rzeczypospolitej, ale także opracowała koncepcję nowoczesnego uniwersytetu.

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024

Skip to content