NIEZWYKŁY UMYSŁ – webinar o pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Kup dostęp do nagrania i materiały

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

 • czym jest zaburzenie ze spektrum autyzmu i jakimi objawami się charakteryzuje,
 • jak funkcjonują dzieci z ASD – ich mocne i słabe strony,
 • które strategie pracy są najbardziej skuteczne i zgodne ze standardami praktyki opartej na dowodach naukowych.

Cel główny:

 • zapoznanie uczestników z charakterystyką zaburzenia ze spektrum autyzmu (etiologia i epidemiologia) oraz sposobami planowania i monitorowania pracy edukacyjno-terapeutycznej.
Adresat:
 • wychowawcy, nauczyciele, specjaliści – pedagodzy (w tym pedagodzy specjalni), psycholodzy i wszyscy zainteresowani szkoleniem, którzy pracują z dzieckiem ze spektrum autyzmu

🕐 Kiedy?

 • cały czas

Co zyskuje Uczestnik?

 • wiedzę dotyczącą zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • przykłady skutecznych strategii terapeutycznych
 • dostęp na 100 dni do nagrania webianru
 • materiał pdf dotyczący szkolenia;
 • zaświadczenie zgodnego z rozporządzeniem MEiN

Program:

 • zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) – kryteria diagnostyczne, epidemiologia, etologia, wczesne symptomy,
 • wieloprofilowa diagnoza rozwoju dziecka – charakterystyczne trudności rozwojowe w odniesieniu do obszarów funkcjonowania,
 • przykłady sposobów pracy z dziećmi z ASD – ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC).

Kto prowadzi webinar?

Grzegorz Wilkiel – psycholog i logopeda. Absolwent zarządzania oświatą oraz ekoefektywnego marketingu w biznesie. Od kilkunastu lat związany z edukacją i terapią na różnych poziomach – preferuje podejście spersonalizowane i oparte na relacjach. Z dziećmi  ze spektrum autyzmu pracuje nad rozwojem kompetencji komunikacyjnych, społecznych oraz emocjonalnych, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę i umiejętności, m.in. 3-modułowy kurs z terapii behawioralnej, PECS, metodę werbo-tonalną, diagnostykę w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Władze Wyższej Szkoły Uni-Terra

Skip to content