Praktyki studia I stopnia

Praktyki służą nabywaniu i rozwijaniu umiejętności poprzez udział w zajęciach bezpośrednio przygotowujących do wykonywania danego zawodu.

Praktyki studenckie stanowią element wkomponowany w wewnętrzne obszary funkcjonowania szkoły. Ta funkcja z kolei daje szansę wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w realnych warunkach własnej organizacji środowiska społecznego, poprzez badanie form aktywności, zaangażowania społecznego jak też projektowanie i promocję wizerunku szkoły. Działania te będą przygotowywane przez studentów oraz pracowników dydaktycznych realizujących konkretne przedmioty. Ta funkcja obliczona jest na wspomaganie własnego środowiska szkolnego i jest próbą kształtowania postaw odpowiedzialności, współuczestniczenia w realizacji koncepcji szkoły i nadawaniu jej realnego kształtu. Takie działania służą nabywaniu umiejętności diagnostycznych, kompetencji badawczych i organizacyjnych.

Dokumenty dotyczące praktyk w roku akademickim 2023/2024:

Dietetyka I rok

Wymiar czasu do zrealizowania: 240 godzin

Szpital dla dorosłych: kuchnia szpitalna lub firma przygotowująca posiłki dla szpitala (120 godzin)
Firma cateringowa lub zakład technologiczny (120 godzin)

Dietetyka II rok

Wymiar czasu do zrealizowania: 240 godzin

Poradnia dietetyczna (120 godzin) - dietetyka kliniczna + psychodietetyka + dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej
Dom Pomocy Społecznej lub sanatorium (120 godzin)- dietetyka kliniczna + psychodietetyka
Fitness Club lub hotel (120 godzin)- dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej

Dietetyka III rok

Wymiar czasu do zrealizowania: 240 godzin

Oddział szpitalny - 120 godzin
Żłobek, przedszkole, inna placówka oświatowa, szkoła rodzenia - 120 godzin

Proponowane miejsca praktyk

Zalety praktyk

Praktyki pedagogiczne wyposażą studentów w umiejętności diagnozowania problemów indywidualnych i grupowych, nauczą technik komunikowania i negocjowania, przewidywania obszarów konfliktów i ich rozwiązywania. Ponadto będą ściśle związane z szeroko pojętą edukacją, samorządnością, kulturą oraz procesami wychowawczymi. Wskazane obszary problemowe stanowić mają obiekt obserwacji i badań w zakresie praktyk dyplomowych, we współdziałaniu z istniejącymi w szkole jednostkami organizacyjnymi oraz w porozumieniu ze współpracującymi ze szkołą organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi, szczególnie tymi, które podejmują problematykę wychowania w węższym i szerszym tego słowa znaczeniu.

Praktyki studenckie realizują następujące funkcje:

  • W swojej części wstępnej, funkcję integracyjną i socjalizacyjną, poprzez zbliżenie studentów do rzeczywistości szkolnej, jej struktur i obyczajowości.
  • W części zaawansowanej, funkcję profilującą kształcenie, wkomponowaną w treści merytoryczne poszczególnych przedmiotów, których zaliczenie warunkowane jest realizacją konkretnych zadań edukacyjnych.
  • W części praktyk dyplomowych (licencjackich), spełniają funkcję badawczą i podporządkowane są współpracy z promotorami prac dyplomowych, wspomagając czynności związane z empirycznym polem edukacyjnym.

Zobacz także

historia-i-zalozyciel-uniterra_
Aktualności
25-lat-uczelni-uniterra
Aktualności
biblioteka-studenci-uczelnia-uniterra_
Aktualności, Biblioteka
Skip to content