Historia i założyciel

Zaczynaliśmy jako Fundacja Uni-Terra, dbająca o integrację osób niepełnosprawnych. Od tego czasu nasza pasja do nauczania na dobre się rozwinęła i zaowocowała powstaniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, Wyższej Szkoły Uni-Terra, Przedszkoli Integracyjno-Terapeutycznych MIŚ oraz Szkoły Podstawowej Uni-Terra.

Założycielem Uczelni jest Fundacja Uni-Terra. Powstała w 1999 roku, a jako cel obrała sobie upowszechnianie idei integracji osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży. Z czasem okazało się, że w tym obszarze jest więcej pracy niż zakładaliśmy i tak powstała koncepcja pracy organicznej.

Zgromadziliśmy doświadczonych pedagogów, psychologów i terapeutów, którzy w ramach Fundacji Uni-Terra utworzyli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra.

Od tego czasu kilkadziesiąt tysięcy pracowników systemu oświaty podniosło swoje kwalifikacje poprzez ukończenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych z obszaru pedagogiki specjalnej, a także dzięki uczestniczeniu w konferencjach, sympozjach i wykładach poświęconych procesowi integracji osób niepełnosprawnych.

Działania edukacyjne Fundacji wzbogacił również Ośrodek Języków Obcych Uni-Terra poprzez wspieranie nauczania języków obcych w kontekście różnic kulturowych.
Dzięki niemu oraz we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie mieliśmy przyjemność zorganizować konferencję poświęconą roli języka w komunikacji międzykulturowej. Umożliwiło nam to nawiązanie współpracy międzynarodowej z różnymi placówkami i instytucjami, zajmującymi się tematyką interkulturowości. Po 10 latach aktywnego działania oraz gromadzenia doświadczeń, podjęliśmy kolejne wyzwanie, jakim było utworzenie Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu.

Teraz możesz pisać jej historię razem z nami!

Zobacz także

biuro-karier-uniterra
Aktualności
11 cze

Biuro Karier

25-lat-uczelni-uniterra
Aktualności
strategia-uczelni-studenci-uniterra
Aktualności
Skip to content