Home » Studia I stopnia » Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Wychowanie fizyczne i zdrowotne

Każdy absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne otrzyma kwalifikacje zawodowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zarządzania w sporcie i rekreacji, tańca i fitnessu oraz dziennikarstwa sportowego.

Dziennikarstwo sportowe

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Coaching i zarządzanie w sporcie i rekreacji

E-sport - coaching i zarządzanie

Taniec i fitness

Wychowanie fizyczne i sport w służbach mundurowych

Coach / Manager rekreacji

Twoja wiedza i umiejętności

• Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych jako instruktor, animator, trener personalny, coach.
• Umiejętności zarządzania instytucjami rekreacyjnymi oraz zasobami ludzkimi.
• Praktyczne umiejętności organizacji i prowadzenia doradztwa zdrowotnego i rekreacyjnego, skutecznego motywowania i kształtowania postaw prozdrowotnych i prorekreacyjnych wśród ludzi w różnym wieku, w charakterze coacha rekreacji.
• Umiejętności samodzielnego uruchomienia i prowadzenia klubu, stowarzyszenia, fundacji o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Praca dla Ciebie

• Kluby rekreacyjne i sportowe
• Fitness Kluby
• Ośrodki rekreacyjne i sportowe
• Boiska „Orlik”
• Ośrodki SPA i wellness
• Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
• Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
• Instytucje naukowo-badawcze
• Przedszkola
• Szkoły podstawowe
• Placówki oświatowo-wychowawcze
• Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Twoje kompetencje

• Umiejętności kompleksowego zarządzania instytucjami rekreacyjno-sportowymi oraz zasobami ludzkimi w rekreacji i sporcie.
• Kompetencje do realizacji zadań coacha rekreacji.
• Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, edukacyjnym.
• Umiejętności planowania i programowania treningu personalnego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
• Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa żywieniowego i treningu personalnego.

Coach / Manager sportu

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania i prowadzenia zajęć sportowych jako instruktor, trener, animator, coach sportowy.
 • Umiejętności zarządzania instytucjami sportowymi oraz zasobami ludzkimi w sporcie.
 • Praktyczne umiejętności organizacji i prowadzenia doradztwa zdrowotnego i sportowego, rekreacyjnego, skutecznego motywowania i kształtowania postaw prosportowych, prozdrowotnych i prorekreacyjnych wśród ludzi w różnym wieku, w charakterze coacha sportu.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia i prowadzenia klubu, stowarzyszenia, fundacji o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Praca dla Ciebie

 • Kluby rekreacyjne i sportowe
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Boiska „Orlik”
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Instytucje naukowo-badawcze
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowego zarządzania instytucjami rekreacyjno-sportowymi oraz zasobami ludzkimi w rekreacji i sporcie.
 • Kompetencje do realizacji zadań coacha sportowego.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, edukacyjnym.
 • Umiejętności planowania i programowania treningu sportowego, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie sportu, rekreacji i edukacji.

Coach / Manager odnowy biologicznej

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza i umiejętności planowania, programowania i prowadzenia zajęć rekreacyjnych jako instruktor odnowy bilogicznej, coach wypoczynku i rekreacji.
 • Umiejętności zarządzania instytucjami rekreacyjnymi i medycznym oraz zasobami ludzkimi.
 • Praktyczne umiejętności organizacji i prowadzenia doradztwa zdrowotnego i rekreacyjnego, skutecznego motywowania i kształtowania postaw prozdrowotnych i prorekreacyjnych wśród ludzi w różnym wieku, w charakterze coacha odnowy biologicznej.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia i prowadzenia klubu, stowarzyszenia, fundacji o charakterze rekreacyjnym i prozdrowotnym.

Praca dla Ciebie

 • Kluby rekreacyjne i odnowy biologicznej
 • Fitness Kluby
 • Ośrodki rekreacyjne i sportowe
 • Boiska „Orlik”
 • Ośrodki SPA i wellness
 • Ośrodki odnowy biologicznej
 • Sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe
 • Stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej
 • Instytucje naukowo-badawcze
 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Placówki oświatowo-wychowawcze
 • Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze kultury fizycznej, nauk o zdrowiu, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowego zarządzania instytucjami rekreacyjnymi i medycznymi oraz zasobami ludzkimi w rekreacji i sporcie.
 • Kompetencje do realizacji zadań coacha odnowy biologicznej.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem sportowym, rekreacyjnym, prozdrowotnym, edukacyjnym.
 • Umiejętności planowania i programowania treningu odnowy biologicznej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 • Umiejętności do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności w zakresie sportu, rekreacji, odnowy biologicznej, wypoczynku.


image image

Opłaty

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2019/20 - I rok 360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2020/21 - II rok
2021/22 - III rok
360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2019/20 - I rok 300 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2020/21 - II rok
2021/22 - III rok
350 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiącaGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image