image
Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w dniu 16.08.2012 r., w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadami konkurencyjności, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do świadczenia konsultacji i wsparcia merytorycznego. Ekspercka obsługa merytoryczna na rzecz studentów, doktorantów będących uczestnikami projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zatrudnieni przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu specjaliści, których opinia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju innowacyjności w nauce zostali powołani z pośród pracowników naukowych Wielkopolskich Uczelni, głównie Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Medycznego.

Projekt dofinansowany ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII.