s-03

OPINIE SŁUCHACZY

Polecam studia podyplomowe w Uni-Terra. Atmosfera, podejście kadry pedagogicznej na wysokim poziomie. Z chęcią przyjeżdżało się i uczestniczyło w zajęciach. Zdobyte wiadomości i doświadczenie z pewnością wykorzystam w nowej pracy.”

 

DARIA GOŚLIŃSKA

Absolwentka studiów podyplomowych „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” 2016/2017

Większość zajęć była prowadzona bardzo ciekawie. Bardzo dużo można było się nauczyć na spotkaniach w szkole podstawowej i w przedszkolu. Myślę, że z korzyścią dla słuchaczy byłoby zwiększenie ilości godzin w/w zajęć i zorganizowanie ich w dni robocze, w które obecne byłyby dzieci. Praktyki oczywiście umożliwiały obserwację i prowadzenie zajęć, ale wskazówki wykwalifikowanych wykładowców w konkretnych sytuacjach byłyby bardzo cenne.”

AGNIESZKA OSTROWSKA

Absolwentka studiów podyplomowych „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” 2016/2017

Uczelnia spełniła moje oczekiwania w stopniu bardzo dobrym. Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie, a wykładowcy posiadali ogromną wiedzę przedmiotową i merytoryczną. Metodycy potrafili znakomicie wytłumaczyć problemy i przedstawić zagadnienia. Jest to jedna z najlepszych uczelni w Poznaniu. Mogę polecić znajomym studiowanie na tej uczelni.”

MONIKA NAPARTA

Absolwentka studiów podyplomowych „Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie” 2016/2017

„Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu w bardzo dobry sposób przygotowały mnie do pełnienia roli tyflopedagoga. Kadra naukowa charakteryzowała się profesjonalizmem oraz życzliwością. Zajęcia były zawsze przygotowane ciekawie i spełniły moje oczekiwania. Jestem zadowolona ze studiowania na tej uczelni.”

WIOLETTA BARĆ

Absolwentka studiów podyplomowych „Tyflopedagogika” 2016/2017

„Studia podyplomowe były dobrze zorganizowane, wszystko odbywała się zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Wykładowcy byli dobrze przygotowani do prowadzonych zajęć. Bardzo dobry wybór miejsca na prowadzenie tego właśnie kierunku- Biblioteka Uniwersytecka.”

RENATA ŁUCZKA

Absolwentka studiów podyplomowych „Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna” 2016/2017

„Kadra i treści spełniły moje oczekiwania.”

AGNIESZKA WYDARTA

Absolwentka studiów podyplomowych „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna” 2016/2017

„Według mnie bardzo korzystne było skomasowanie 3 semestrów w jednym roku kalendarzowym. Zajęcia z dr Grażyną Kowalczyk były dla mnie bardzo pomocne zarówno w pracy jak i w życiu.”

ŁUKASZ HAMPEL

Absolwent studiów podyplomowych „Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie” 2016/2017

„W mojej opinii studia były bardzo dobrze zorganizowane, z wyprzedzeniem podawano terminy zjazdów, numery sal, wykładowców. Wielkim walorem były zajęcia organizowane w szkole w Owińskach.”

EWA ŁAŻEWSKA

Absolwentka studiów podyplomowych „Tyflopedagogika” 2016/2017