image
Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu powstała w wyniku potrzeby kształcenia kadry pedagogicznej pracującej z osobami, które borykają się z rozmaitymi trudnościami. Skuteczna pomoc może być jednak udzielona tylko przez ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, zarówno pod względem wiedzy, jak i wrażliwości i predyspozycji emocjonalnych. Naszą misją od początku istnienia uczelni było przygotowanie przyszłych pedagogów, wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli w taki sposób, aby ich praca przynosiła jak najlepsze rezultaty.

Wraz z rozwojem uczelni pojawiły się nowe kierunki. Dzisiaj na WS Uni-Terra można studiować nie tylko pedagogikę specjalną, ale również dietetykę. Uważamy, że odpowiednie przygotowanie ludzi, którzy za kilka lat będą wykonywać konkretny zawód, ma ogromne znaczenie i wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością.