Slider

DIETETYKA, ŻYWIENIE, DIABETYKA, HIGIENA

Bezpieczna Żywność
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna
Diabetologia Kliniczna
HYGEIA public health
Journal of Health Policy & Outcomes Research (JHPOR)
Leczenie Żywieniowe i Metaboliczne
Problemy Higieny i Epidemiologii
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość (ŻNTJ)

PEDAGOGIKA

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Biuletyn Edukacji Medialnej
Biuletyn Historii Wychowania
Chowanna
Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo
Edukacja Dorosłych
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
E-Mentor
General and Professional Education
Homines Hominibus
Human Movement
Journal of Modern Science
Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny
Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia. Rocznik Polsko-Ukraiński
Kultura i Edukacja
Kultura i Wychowanie
Kwartalnik Edukacyjny
Kwartalnik Pedagogiczny
Kwartalnik Polonicum
Medycyna Dydaktyka Wychowanie
Neodidagmata
New Educational Review, The
Niepełnosprawność
Pedagogika Pracy
Polish Journal of Social Science
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
Przegląd Badań Edukacyjnych
Psychologia Jakości Życia
Rocznik Andragogiczny
Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN
Roczniki Pedagogiczne
Rozprawy Społeczne
Studia Dydaktyczne
Studia Edukacyjne
Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
Studia Kulturowo-Edukacyjne
Studia Pedagogiczne
Studia Pedagogiczne /Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy (Kielce)/
Szkice Humanistyczne
Wychowawca
Zamojskie Studia i Materiały. Pedagogika
Zarządzanie i Edukacja