image
Slider

Zarządzenie w sprawie opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku ak. 2015/2016 na kierunku pedagogika specjalna  i dietetyka dla nowoprzyjętych studentów na rok ak. 2015/2016