image
Slider

Zarządzenie w sprawie opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 na kierunku pedagogika specjalna, dietetyka, filologia angielska dla nowoprzyjętych studentów na rok ak. 14/15