image
Slider

Zarządzenie w sprawie opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 na kierunku dietetyka i pedagogika specjalna

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Opłat