image
Slider

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.