Slider

STUDIA DOSKONALĄCE

Studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną przygotowują specjalistów: instruktorów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do pracy w placówkach oświatowych oraz publicznych i niepublicznych ośrodkach korekcyjnych, a także instruktorów odnowy biologicznej do pracy w ośrodkach, hotelach i innych placówkach wellness i SPA. Absolwenci potrafią samodzielnie planować i programować zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, dostosowując ćwiczenia, zabawy i gry do odpowiednich wad i błędów postawy ciała. Potrafią także programować i przeprowadzać wybrane zabiegi odnowy biologicznej.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– placówki oświatowe i rehabilitacyjne,

– hotele, pensjonaty i inne placówki wypoczynkowo-turystyczne,

– ośrodki wellness i SPA,

– przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją,

– własna działalność gospodarcza,

– hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej,

– kluby fitness.

Czas trwania i liczba godzin: 3 semestry, 420 godz. (w tym 90 godz. praktyk i 60 godz. zajęć w formie e-learningu)

Uczestnicy: absolwenci kierunków i specjalności nauczycielskich studiów licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskane kwalifikacje:

– specjalista gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

– instruktor odnowy biologicznej.

Program studiów:

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Technika i metodyka ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych (na lądzie i w wodzie), Odnowa biologiczna, Masaż i terapia manualna, Podstawy wellness i SPA.

Planowany termin realizacji studiów: październik 2018

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na conajmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

 

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 5000 zł
11 rat po 420 zł
1 rata 380 zł

Promocja 4800 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl