Slider

STUDIA DOSKONALĄCE

Studia podyplomowe na kierunku dziennikarstwo sportowe przygotowują specjalistów do pracy dziennikarskiej w telewizji, radio, prasie i Internecie w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, terapii, promocji zdrowia. Dziennikarz (redaktor) sportowy samodzielnie planuje i programuje swoja pracę, potrafi przygotować stosowny materiał do publikacji w mediach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– redakcje telewizji publicznej i komercyjnej,

– własna działalność gospodarcza,

– redakcje prasowe (czasopism z działami sportowymi),

– redakcje internetowe,

– redakcje radiowe.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 300 godzin (w tym 60 godz. praktyk i 60 godz. w formie e-learningu)

Uczestnicy: absolwenci różnych kierunków studiów I i II stopnia.

Program studiów:

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Stylistyka i kultura języka, Wstęp do dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, Prawo sportowe, prawo prasowe, prawo radiofonii i telewizji, prawo autorskie, etyka dziennikarska, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów.

 

Planowany termin realizacji studiów: październik 2018

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na conajmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 5000 zł
10 rat po 500 zł

Promocja 4800 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!