Slider

ADRESACI
Studia są kierowane do osób, które posiadają:

  • ukończone co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana lub

  • ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) oraz posiadają świadectwo znajomości  języka angielskiego w stopniu podstawowym (FC),  zaawansowanym lub biegłym (CAE lub CPE) lub

  • ukończone studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski oraz

  • uprawnienia do nauczania w przedszkolach i klasach I – III szkół podstawowych

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami  do nauczania języka angielskiego

ABSOLWENT

Posiada wiedzę, umiejętności  i kompetencje w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

3 semestry, 350 godzin;

zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

PRAKTYKI

Słuchacz jest zobowiązany do odbycia 60 godzin praktyk nauczycielskich

Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych UNI-TERRA,
ul. Prądzyńskiego 53,
61-527 Poznań

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Warunki rekrutacji

Opłaty