Slider

CEL

Celem studiów jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom w przezwyciężaniu ich trudności.

WARUNKI REKRUTACJI 

OPŁATY