Slider

 

  • I semestr: listopad 2015 – luty 2016
  • II semestr: luty 2016 – maj 2016
  • III semestr: wrzesień 2016 – kwiecień 2017

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem MNiSW.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

  •  zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW – 03.03.2017 r.