Slider

STUDIA DOSKONALĄCE

ADRESACI

Studia kierowane są głównie do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół. Kandydatami mogą być również absolwenci szkół wyższych różnych kierunków, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

CEL

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów coachingu. Zdobędzie umiejętności wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy z uczniem, rodzicami, współpracownikami, budowania pozytywnych relacji, skutecznych oddziaływań wychowawczych, efektywnego radzenia sobie z problemami wychowawczymi, poprawnego komunikowania się z uczniami. Absolwent będzie również posiadał umiejętności dopasowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia. Absolwent będzie posiadał umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia coachingu indywidualnego i grupowego ze szczególnym uwzględnieniem pracy w szkole z uczniem, rodzicami i współpracownikami.

PROGRAM STUDIÓW obejmuje następujące moduły:

  • Trening kompetencji nauczycielskich
  • Wybrane zagadnienia psychologii w coachingu
  • Coaching w edukacji
  • Metodologia prowadzenia coachingu
  • Praktyczne zastosowanie coachingu w edukacji
  • Mentoring i tutoring

Czas trwania studiów: 2 semestry, 230 godzin ( w tym praktyka, superwizja coachingowa, coaching własny)

 

Planowany termin realizacji studiów: październik 2018

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na co najmniej 80% zajęć oraz pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest obecność na conajmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z pisemnego egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk – zgodnie z programem studiów.

 

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 3800 zł
10 rat po 380 zł

Promocja 3600 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!