Slider

STUDIA DOSKONALĄCE

ADRESACI

Studia podyplomowe doskonalące z zakresu arteterapii przeznaczone są dla: absolwentów studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych), studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej lub innych), studiów artystycznych (z zakresu sztuk wizualnych, gry aktorskiej, muzyki lub innych).

CEL

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,
  • zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,
  • zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,
  • przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,
  • rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

LICZBA GODZIN 

225
dwa semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

zjazdy sobota – niedziela,

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania zajęć w dni robocze (maksymalnie 6 dni w toku studiów), ze względu na specyfikę pewnych przedmiotów.

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 2700 zł
10 rat po 270 zł

Promocja 2500 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!