Slider

 

Metis. Uczymy, jak się uczyć

Studia realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno- Edukacyjnym „METIS” w Katowicach.

Cel:

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Uczestnicy:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej z psychologii lub posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, fizjoterapia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna lub posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska logopedy,
  • przygotowanie pedagogiczne.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • dydaktyka prowadzenia zajęć;
  • podstawy rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia;
  • neurologopedia dziecięca;
  • diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi;
  • możliwości i ograniczenia wczesnej diagnozy i terapii pedagogicznej;
  • pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka;
  • praktyki w wymiarze 60 godzin.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin

Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.

60 punktów ECTS

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja nauki:

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 17:00.

Miejsce:

Filia ROM-E Metis w Bytomiu
ul. Chorzowska 22, Bytom.

Kierownik:

Aleksandra Kruszyńska
e-mail: akruszynska@metis.pl