Slider

CEL

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówkach kultury.

UCZESTNICY

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowych i kultury.

Studia skierowane są do nauczycieli przysposobienia obronnego w szkołach ponadgimnazjalnych lub przygotowujących się do realizacji nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach, a także osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień koordynatora bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwenci otrzymują ważne 5 lat „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone studia wyższe,
  • przygotowanie pedagogiczne.

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł
Czesne: 2500 zł
3 raty: 835 zł
10 rat: 250 zł
Promocja: 2300 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

KONTAKT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu
tel. 62 767 40 88
mail: zdz@zdz.kalisz.pl

REKRUTACJA