image
Slider

 


W roku akademickim 2017/2018 we współpracy z Nadbałtyckim Centrum Edukacji „Oświata-Lingwista” w Gdańsku organizowane będą studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające do kursów kwalifikacyjnych.

Ta forma kształcenia jest skierowana wyłącznie do Absolwentów Kursów Kwalifikacyjnych.
Uznając potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz ich formalnego zatwierdzenia, w sytuacji zmieniających się wymagań Pracodawców a zwłaszcza aktualizowanych uwarunkowań prawnych – chcemy zaproponować Państwu możliwość uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i utwierdzenia ich w oparciu o Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne uzupełniające z zakresu:

  • oligofrenopedagogiki
  • surdopedagogiki
  • tyflopedagogiki
  • pedagogiki leczniczej

220 godzin (100 godzin przedmiotów teoretycznych i 120 godzin praktyk).
Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie
e – learningowej (60 godzin)

  • bibliotekoznawstwa
  • pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
  • terapii pedagogicznej
  • wychowania do życia w rodzinie
  • zarządzania oświatą

180 (120 godzin przedmiotów teoretycznych i 60 godzin praktyk).
Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (60 godzin) i w formie e – learningowej (60 godzin)

  • przygotowania pedagogicznego

220 godzin (70 godzin przedmiotów teoretycznych i 150 godzin praktyk).
Przedmioty teoretyczne prowadzone są w formie zajęć stacjonarnych (40 godzin) i w formie
e – learningowej (30 godzin)

Studia trwają 2 semestry październik 2017 – maj 2018.

Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku.

Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na danym kierunku, wydawanym przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu.

Koszt studiów: 200 PLN opłata wpisowa oraz czesne 950 PLN

                Informacja:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail odn.stawska@wp.pl

ZAPRASZAMY!