Slider

 

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów – nauczycieli, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia edukacji i terapii dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

 

Praca dla Ciebie

 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.