Slider

Celem jest wykształcenie kompetentnych psychopedagogów i terapeutów integracji sensorycznej, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.

 

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego oraz umiejętności prowadzenia terapii dzieci i młodzieży na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

 

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze

 

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń rozwoju.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Wysokie kwalifikacje psychopedagoga i terapeuty integracji sensorycznej.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.