Slider

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów, którzy podejmą pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia edukacji i terapii dzieci i młodzieży.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

 

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne

 

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych w placówkach oświatowych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.