Slider

Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu planowania, programowania i prowadzenia zadań wychowawczo-opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i osób dorosłych, w charakterze pedagoga i nauczyciela.

Specjalności: