Slider

Zostań Logopedą

Twoja wiedza i umiejętności

  • wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę związaną z kształtowaniem mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością,
  • podejmowanie działań wspierających rozwój emocjonalno-społeczny w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (tj. powszechnego jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po mechanicznym uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy) – problemy te dotyczą zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Praca dla Ciebie

  • logopeda w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej,
  • prowadzenie gabinetu logopedycznego lub terapeutycznego,
  • pedagog – terapeuta udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Twoje kompetencje

Absolwent:

  • będzie przygotowany do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędzie wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii,
  • posiądzie umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
  • będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci,
  • nabędzie umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

 

Warunki rekrutacji

Opłaty