Slider

Zostań psychodietetykiem

Psychodietetyka to intensywnie rozwijająca się dziedzina badań i praktyki, koncentrująca się wokół roli czynników psychologicznych w procesie żywienia. Połączenie wiedzy dietetycznej z psychologiczną pozwala w efektywny sposób pomóc osobom mającym trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała lub pragnącym wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe.

Twoja wiedza i umiejętności

 • znajomość bogactwa psychologicznych znaczeń jedzenia i karmienia daje możliwość holistycznego rozumienia potrzeb klienta mającego trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała,
 • Posiada wiedzę z zakresu psychologii i psychopatologii, która pozwoli mu z dużą uważnością zdiagnozować ewentualny problem emocjonalny/psychologiczny leżący u podłoża trudności z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała, a następnie wskazać odpowiednie metody interwencji,
 • Posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do zbudowania dobrej relacji z pacjentem, oraz wzbudzania i utrzymywania motywacji niezbędnej w procesie trwałej zmiany nawyków żywieniowych.
 • posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kompleksowe podejść do klienta, omaga w skuteczny sposób rozpoznać aspekty psychologiczne (poznawcze, emocjonalne i behawioralne), które mogą zakłócać bądź uniemożliwiać utrzymanie zdrowego sposobu odżywiania się.

Praca dla Ciebie

 • praktyka indywidualna: specjalistyczny gabinet, bądź poradnia,
 • członek interdyscyplinarnego zespołu leczącego choroby dietozależne, bądź zaburzenia odżywiania,
 • edukacja prozdrowotna: prowadzenie szkoleń dla domów kultury, szkół, zakładów pracy, w zakresie zdrowego stylu życia.

Twoje kompetencje

Absolwent:

 • zdobędzie aktualną wiedzę z zakresu dietetyki i psychologii żywienia, która umożliwi mu prawidłową diagnozę problemów dietetycznych klienta/pacjenta, a następnie wdrożenie odpowiednich interwencji z zakresu obu dziedzin,
 • Pozna mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych oraz psychologiczne czynniki chorób cywilizacyjnych, co umożliwi mu spojrzenie na problemy dietetyczne z szerokiej perspektywy,
 • będzie potrafił trafnie ocenić, na ile u określonego pacjenta/klienta wskazane będzie wdrożenie interwencji dietetycznej, a na ile potrzebna jest pomoc psychologiczna. Umiejętność diagnozy psychologicznych przyczyn objadania się istotnie podniesie efektywność pracy,
 • zyska praktyczne umiejętności wykorzystania metod pomocy psychologicznej jak i skutecznego motywowania do zmiany nawyków żywieniowych. Absolwent zdobędzie również szeroki zakres narzędzi skutecznej edukacji zdrowotnej oraz pracy nad podniesieniem samooceny klienta.

 

Warunki rekrutacji

Opłaty