Slider

Zostań dietetykiem klinicznym

Celem kształcenia na specjalności Dietetyka kliniczna jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem

Twoja wiedza i umiejętności

  • Posiada więdzę jak zapobiegać chorobom żywieniowo-zależny,
  • Posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
  • Posiada umiejętność Planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

Praca dla Ciebie

  • Instytucje służby zdrowia, zarówno w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych,
  • Struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • W ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo,
  • Zakłady żywienia.

Twoje kompetencje
Absolwent:

  • Ocenia stan odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
  • Ocena wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób układu krążenia),
  • Udziela porad dotyczących otyłości i nadwagi.

 

Warunki rekrutacji

Opłaty