image
Slider

Absolwent III letnich studiów licencjackich na kierunku dietetyka posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo zależnych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętność oceny stanu odżywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób, a także oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia. Zdobywa także wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup pacjentów, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent dietetyki jest ponadto przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami HACCP.

Ścisła współpraca między pracownikami naukowo – dydaktycznymi WS Uni-Terra z kierunku dietetyka i pedagogika specjalna daje studentom dietetyki dodatkową możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w kontaktach ze specyficznymi grupami społecznymi, jakie tworzą osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie wraz z ich rodzinami. Dzięki praktykom klinicznym w różnych sektorach (szpitale, uzdrowiska, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły, przychodnie zakładowe, poradnie medycyny sportu) absolwenci dietetyki będą przygotowani do pracy w różnych warunkach.

Absolwent dietetyki znajdzie pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do innych placówek (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Przykładowe przedmioty na kierunku dietetyka:

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Psychologia stresu
 • Inżynieria genetyczna w żywności
 • Anatomia człowieka
 • Chemia ogólna i analityczna
 • Chemia żywności
 • Genetyka
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Żywienie człowieka
 • Technologia żywności i potraw
 • Towaroznawstwo żywności
 • Edukacja żywieniowa
 • Układanie jadłospisów

Warunki rekrutacji
Opłaty