image
Slider

Podanie o indywidualna organizację studiów

Podanie o indywidualny tok studiów

Podanie o przesunięcie terminu oddania pracy licencjackiej

Podanie o zmianę formy płatności

Wniosek o skreślenie z listy studentów

Wniosek o warunek

Wniosek o urlop krótkoterminowy

Wniosek o urlop długoterminowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu do banku

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o wznowienie studiów

Wniosek o wystawienie faktury

Wniosek do Dziekana WS Uni-Terra

Wniosek do Kanclerza WS Uni-Terra

Wniosek o zaliczenie pracy w poczet praktyk

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty (jeśli dotyczy)