image
Slider

Logopedia z terapią pedagogiczną – program studiów NS

Logopedia z terapia pedagogiczną – program studiów S

Resocjalizacja i socjoterapia – program studiów NS

Resocjalizacja i socjoterapia – program studiów S

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu – program studiów NS

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu – program studiów S

Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną – program studiów NS

Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną – program studiów S

Programy studiów – 3 rok

Logopedia z kinezjologią edukacyjną – program

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu – program

Oligofrenopedagogika z edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym – program