image
Slider

Opiekunowie praktyk w roku  2015/16

Regulamin praktyk w Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu

Program praktyk

Załącznik do programu praktyk

Tabela praktyk

Kwestionariusz o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia

Porozumienie o prowadzeniu praktyk

Skierowanie na praktyki

Dzienniczek praktyk

Wniosek o zaliczenie pracy w poczet praktyk

Przykładowe miejsca realizacji praktyk przez Studentów Pedagogiki specjalnej WS Uni-Terra

Rekomendowane  miejsca odbywania praktyk