image
Slider

Opiekunowie praktyk w roku 2016/17

Regulamin praktyk w Uni-Terra Wyższej Szkole w Poznaniu w Poznaniu

Program praktyk

Załącznik do programu praktyk

Tabela praktyk

Kwestionariusz o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia

Porozumienie o prowadzeniu praktyk

Skierowanie – I rok część I

Skierowanie – I rok część II

Skierowanie – II rok część III

Skierowanie – II rok część IV

Skierowanie – III rok część V

Skierowanie – III rok część VI

Skierowanie – III rok część VII

Dzienniczek praktyk

Wniosek o zaliczenie pracy w poczet praktyk