image
Slider
Studia podyplomowe uzupełniające- POZNAŃ
Studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • podanie do J.M. Rektora WS Uni-Terra pobierz
  • kwestionariusz osobowy pobierz
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o kształcenie pobierz
  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika uczelni najpóźniej na I zjeździe)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6 I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441